• Sledujte nás na soc. sítích

Učební plány

UČEBNÍ PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

 

DENNÍ PLÁN

 

07:30 – 08:30 příchod dětí
07:30 – 09:30 veselá rozcvička s prvky jógy; práce s pomůckami; práce na projektu (témata na měsíc viz učební plán); písničky u klavíru; angličtina; krátké animované písničky a příběhy v aj
09:30-10:00 příprava na svačinu; svačina; úklid po svačině (mytí nádobí, otírání stolečků)
10:15 – 11:45 vycházka do přírody; aktivity na zahradě
11:45 – 12:00 příprava na oběd (osobní hygiena, prostírání stolečků)
12:00 – 12:30 oběd; úklid po obědě
12:30 – 13:00 volná zábava; vyzvedávání dětí; menší děti ukládání k odpočinku dle potřeby a domluvy
13:00 – 13:45 čtení; práce s knížkami
13:45 – 14:30 nabídka klidových aktivit; samostatná práce s pomůckami
14:30 – 15:00 příprava na svačinu; svačina; úklid po svačině
15:00 – 16:30 aktivity na zahradě

 

 

DLOUHODOBÉ PROJEKTY – MĚSÍČNÍ PLÁNY

 

DĚTI A EMOCE

(UČEBNÍ PLÁN NA MĚSÍCE ZÁŘÍ A ŘÍJEN)

 

Využíváme publikace:

 

 • seznámení se základními emocemi (práce s obrázky, fotografiemi, maňásky, pracovními listy, audio/video ukázkami)
 • dramatické ztvárňování emocí, práce se zrcadlem, vyprávění o tom, jaké emoce a pocity mohou lidé v různých situacích prožívat, jak se při tom obvykle chovají a vypadají, v jaké části těla je mohou cítit)
 • práce s příběhem (příběhy z publikací, divadelní představení agentury Úsměv pí Ludmily Frištenské, vlastní maňásková představení)
 • říkanky a písničky o emocích
 • výtvarné ztvárňování emocí
 • emoce v hudbě (poslech ukázek)
 • učíme se pracovat se svými pocity (pojmenovat, mluvit o nich a snažit se nalézt řešení)

 

 

V CELOROČNÍM HORIZONTU

 

 • PRAKTICKÝ ŽIVOT – nácvik praktických dovedností k rozvoji jemné motoriky , sebeobsluhy a podpoře sebevědomí; „suché“ a „mokré“ aktivity; práce s nádobkami různých tvarů, sítky, trychtýři, naběračkami, sadou kleštiček a pinzet (přesypávání, přemisťování drobných předmětů, přebírání a třídění drobného materiálu, přesévání; plnění, přelévání, rozlévání, zalévání, rozstřikování, šlehání, mixování; aktivity s mlýnky, lisovacími, děrovacími a vysekávacími strojky (strouhání, drcení, protlačování); provlékání, navlékání, šroubování, hnětení , krájení, vykrajování, stříhání, skládání, zametání, žehlení, čištění obuvi; aktivity s jehlou a špendlíky; zatloukání hřebíků, práce s nejrůznějšími druhy zámků, zapínacími rámy; nácvik sebeobsluhy (děti se učí stolovat, nalévat tekutiny, uklízet po jídle, připravit jednoduché občerstvení, oblékat se, ukládat šaty a obuv po návratu zvenčí, osvojují si hygienické návyky) aj.
 • SMYSLOVÁ VÝCHOVA – aktivity k prohlubování smyslového vnímání (poznáváme svět skrze smysly); vnímání odstínů barev, tvarů, rozměrů, hmotnosti, teploty, vůní , zvuků, chutí, struktury povrchu; porovnávání kontrastů, přiřazování, stupňování; práce s barvami (míchání barev, barvení vody, práce s kapátky, obtisky houbičkami a molitanovými razítky), využití kuličkových drah, stavebních systémů; jednoduché pokusy
 • JAZYKOVÁ VÝCHOVA
 • Český jazyk – seznamování s tvary písmen (dřevěná písmena, razítka, šablony k obkreslování, skládání slov podle předlohy), počáteční písmena ve slovech (na co začínají naše jména, přiřazování předmětů či obrázků k písmenům, využití „pohyblivé abecedy“), homonyma, antonyma (sady předmětů a kartiček), slabiky, rozvoj slovní zásoby (říkanky, písničky, hlavolamy, četba na pokračování); Hravá grafomotorika – uvolňování partií důležitých pro psaní, nácvik pohybu ruky po papíře, obtahování, kreslení, vybarvování, nácvik správného sezení a práce na určitém místě, držení psacího náčiní, umístění sešitu, výkresu na pracovní ploše, orientace na ploše a v prostoru, nácvik koncentrace; pracovní sešity
 • Dobrodružství s angličtinou- práce s jednoduchými animovanými příběhy (série animovaných příběhů o dráčkovi Gogovi – Gogo´s adventures with English, příběhy o myšce Maisy aj.), písničkami a říkadly v angličtině, na nichž si děti budou nacvičovat porozumění a osvojovat výslovnost; četba jednoduchých anglických leporel, zábavné deskové hry, pracovní listy
 • MATEMATIKA – seznamování s tvary číslic, rozvoj početní představivosti (přiřazování číslic k obrázkům či naopak, jednoduché slovní úkoly s obrázky, rozkládání či rozkrajování celku na části, práce s razítky, šablonami, skládačkami puzzle, hady z korálků, „perlovým materiálem“, skládačkami – geometrickými tvary, modely těles, stavebnicí GEOMAG aj.
 • KOSMICKÁ VÝCHOVA (SVĚT KOLEM NÁS) – práce modely a kartami zvířat, rostlin, ovoce a zeleniny, nejznámějších staveb světa, mapami (kobercová mapa, puzzle světadílů, puzzle ČR, nástěnné mapy), vícevrstvá puzzle (vývoj člověka, motýla, růst od semínka k rostlině); měsíční projekty viz výše