• Sledujte nás na soc. sítích

Školička „Dům na vršku“

„Veďme naše děti k touze po poznání, probuďme jejich zvídavost. Jednejme s nimi jako se sobě rovnými, kteří chápou mnohem víc, než si my dospělí myslíme. Stanou se silnější a jednou nám za to budou vděčné.” (André Barillé)

Školička DŮM NA VRŠKU se nachází na kraji obce Vrané nad Vltavou, v blízkosti pole, lesa a louky, mimo oblast dopravního ruchu, v zahradě s ovocnými stromy, vybavené větším pískovištěm, dřevěným domečkem, bazénem, obchůdkem a sportovními potřebami.

O děti pečují 2 průvodci, v rodinném prostředí, v němž se nabízí pestrá škála aktivit založených na principech pedagogiky Montessori.  Chceme, aby u nás děti trávily čas smysluplně, provázíme  je k samostatnosti, sebedůvěře, zdravým stravovacím návykům a pohybu. Učíme je vzájemnému respektu. Pomáháme řešit konflikty. Dáváme dětem velkou svobodu v tom, čemu se chtějí věnovat a zda chtějí čas trávit uvnitř, nebo venku. Vedeme je lásce a úctě k přírodě. Společně se staráme o zvířata na dvorku,  poznáváme jejich potřeby a respektujeme je. Přirozenou a nenásilnou formou seznamujeme děti s angličtinou. Reagujeme na zájmy dětí, protože v této chvíli se mohou naučit nejvíce. Tvoříme, poznáváme a experimentujeme.

Pracujeme s dětmi ve věku od 1,5 do 6 let, bereme v potaz jejich individuální potřeby. Máme zkušenosti s péčí o děti s „handicapem” (zejména o děti s autistickými poruchami).