• Sledujte nás na soc. sítích

PROŽITKOVÁ DÍLNA MONTESSORI

Datum: Září 17, 2016 Autor: Olga Pelánová Kategorie: Akce,kurzy,semináře

wp_20160913_010 wp_20160914_003 wp_20160916_001 wp_20160916_006

PROŽITKOVÁ DÍLNA MONTESSORI

(ANEB UČME SE VŠEMI SMYSLY)

Od října každou středu 9:30-11:30 – děti do 3 let a každý čtvrtek 13:30-15:30 – děti 4-6 let, cena za pololetí 1 850,- Kč (včetně svačiny a pití)

PRAKTICKÝ ŽIVOT – nácvik praktických dovedností z oblasti sebeobsluhy, kontaktu s okolím (pravidla slušného chování) a péče o okolí; rozvoj jemné motoriky, samostatnosti a nezávislosti; „suché“ a „mokré“ aktivity (přesypávání, třídění drobného materiálu, přelévání, mixování, provlékání, navlékání, šroubování, krájení, vykrajování, stříhání, zametání, žehlení, čištění obuvi, aktivity s jehlou a špendlíky, zatloukání hřebíků, práce se zapínacími rámy, příprava jednoduchého pohoštění aj.)

SMYSLOVÁ VÝCHOVA – aktivity k prohlubování smyslového vnímání (poznáváme svět skrze smysly); vnímání odstínů barev, tvarů, rozměrů, hmotnosti, teploty, vůní, zvuků, chutí, struktury povrchu; porovnávání kontrastů, přiřazování, stupňování; práce s barvami (míchání barev, barvení vody, práce s kapátky) aj.

JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Český jazyk – seznamování s tvary písmen (dřevěná písmena, razítka, šablony k obkreslování, skládání slov podle předlohy), počáteční písmena ve slovech (na co začínají naše jména, přiřazování předmětů či obrázků k písmenům, využití „pohyblivé abecedy“), homonyma, antonyma (sady předmětů a kartiček), slabiky, rozvoj slovní zásoby (říkanky, písničky, hlavolamy, četba na pokračování); hravá grafomotorika – uvolňování partií důležitých pro psaní, nácvik pohybu ruky po papíře, obtahování, kreslení; projekt DĚTI A EMOCE (učime se porozumět tomu, co cítíme, a verbálně to vyjadřovat)

Dobrodružství s angličtinou- práce s jednoduchými animovanými písničkami a říkadly v angličtině, na nichž si děti budou nacvičovat porozumění a osvojovat výslovnost; četba jednoduchých anglických leporel, zábavné deskové hry, pracovní listy

MATEMATIKA – seznamování s tvary číslic, rozvoj početní představivosti (přiřazování číslic k obrázkům či naopak, jednoduché slovní úkoly s obrázky, rozkládání či rozkrajování celku na části, práce s razítky, šablonami, skládačkami puzzle, hady z korálků, „perlovým materiálem“, geometrickými tvary, modely těles aj.

KOSMICKÁ VÝCHOVA (SVĚT KOLEM NÁS) – práce modely a kartami zvířat, rostlin, ovoce a zeleniny, nejznámějších staveb světa, mapami (kobercová mapa, puzzle světadílů, puzzle ČR, nástěnné mapy), vícevrstvá puzzle (vývoj člověka, motýla, růst od semínka k rostlině)