• Sledujte nás na soc. sítích

Naše filozofie

Rada pro matky
Doktorka Maria Montessori (1870-1952), tvůrkyně specifického systému výchovy, v němž se opírá o vlastní vědecká pozorování chování malých dětí.
(Montessori, M.: Absorbující mysl. Praha: Nakladatelství světových pedagogických směrů, 2003.)
„Jakou radu bychom měli poskytnout matkám? Jejich děti potřebují být zaměstnány nějakou zajímavou činností a nemělo by se jim zbytečně pomáhat nebo je jinak přerušovat, jakmile je něco neškodného zaujalo. Sladkosti, tresty ani lékaři nepomohou, když je dítě psychicky hladové. Když člověk hladoví, také mu nenadáváme, netrestáme ho bitím a neapelujeme na jeho city. Potřebuje potravu a nic jiného nepomůže. Stejně je tomu i v našem případě. Člověk je inteligentní bytost a potřebuje duševní potravu téměř tak nezbytně jako opravdové jídlo. Na rozdíl od zvířat totiž musí utvářet psychické základy svého vlastního chování. Pokud je dítěti nabídnuta cesta, na níž má možnost organizovat svůj přirozený rozvoj a formovat svou psychiku, vše dopadne dobře.“
Další doporučená literatura:
Montessori, M.: Objevování dítěte. Praha: Nakladatelství světových pedagogických směrů, 2001.
Montessori, M.: Tajúplné dětství. Praha: Nakladatelství světových pedagogických směrů, 1998.


Recept na příjemné rodinné ovzduší

Guy Gilbert, známý francouzský vychovatel delikventní mládeže, kněz (Guilbert, G.: O dětech a výchově. Praha: Portál, 2009.)


„Plná míra lásky pravé,

dost porozumění a naslouchání,
správná dávka času pro druhé
s pár gramy pohody a něhy
a k tomu přidat špetku ráznosti.
Poohlédněte se po troše dobré vůle,

okořeňte ji poctivostí a upřímností,
a uchovejte si tak smysl pro pravdu.
Oškrábejte sobecká přání,
netrpělivost i hrubosti.
Rozpusťte svůj díl pýchy a samolibosti.
Najděte v zásobách pár zrnek pevné víry
a také naději bez výhrad,
to vše prošpikujte projevy lásky.
Nechte vystoupit na povrch
celé dílky přijetí a sdílení.
Přimíchejte dialog, ochotu pomoci,
poděkování v pravý čas, dar obětavosti
a při dušení podlévejte trpělivostí.
Před podáváním flambujte v radosti,
a je-li to možné, i ve vroucí modlitbě.
Nakonec zavlažte skleničkou humoru.”


Z DALŠÍCH MYŠLENEK G. GILBERTA

„Nikdy nedoženete čas, který jste jim nevěnovali, když byly v hnízdě malé a zranitelné.”
„Z toho, co říkáte, si nic nedělají. Spíš si všímají všeho, co děláte, a hlavně, kdo jste.”
„Vždycky je ujišťujte, že znamenají víc než jejich chyby.